Krešimir Čorić
Igrač/Igračica
Statistika
Puno ime : Krešimir Čorić
Pozicija : Sidraš
Broj registracije : 05-324
Datum rođ. : 1993