Kristijan Akmačić
Igrač
Statistika
Puno ime : Kristijan Akmačić
Pozicija : Drugi red
Broj registracije : 08-360